Колектив

Крячкова Лілія Вікторівна


Завідувачка кафедри, доктор медичних наук, професор, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.


Заступник голови Проблемної комісії "Профілактична медицина та громадське здоров'я" ДДМУ.

Постійний член комісії з перевірки первинної документації наукових досліджень при ДДМУ (фахівець зі статистичної обробки даних).

Член Національної асоціації "Громадське здоров'я".


Тема докторської дисертації: "Медико-соціальне обґрунтування системи забезпечення чутливості охорони здоров'я до очікувань населення", 14.02.03 - соціальна медицина, рік захисту - 2015.


Scopus Author ID: 56739208700


ORCID ID: 0000-0001-7635-2609


Web of Science ResearcherID: W-7065-2018


Google Scholar

Лехан Валерія Микитівна


Професор кафедри, завідувачка кафедри з 1996 по 2020 рр. Заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.


Гарант освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 229 "Громадське здоров'я".


Голова предметної комісії з післядипломної підготовки.

Член Національної асоціації "Громадське здоров'я". Член Української асоціації сімейної медицини.


Тема докторської дисертації: "Наукові основи технології управління великою міською поліклінікою ", 14.02.03 - соціальна медицина, рік захисту - 1992.

Scopus Author ID: 6603612362

Scopus Author ID: 57212628683

ORCID ID: 0000-0003-2953-3292

Web of Science ResearcherID: W-7284-2018


Google Scholar

Макаренко Ольга Володимирівна


Професор кафедри, доктор медичних наук, професор, лікар - спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.

Відповідальна за навчальний процес за спеціальностями "Фармація", "Клінічна фармація".


Завідувач відділу аспірантури та докторантури ДДМУ.

Член Національної асоціації "Громадське здоров'я".


Тема докторської дисертації: "Фармакологія знеболення за умов експериментального паркінсонізму", 14.03.05 - фармакологія, рік захисту - 2011.

ORCID: 0000-0001-8730-1081

Google Scholar

Заярський Микола Іванович


Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.


Відповідальний за навчальний процес по студентському курсу кафедри.


Член робочої групи аудиторів ISO 9001: 2015 ДДМУ.


Методист предметної комісії "Гігієна та соціальна медицина".


Член Національної асоціації "Громадське здоров'я".


Тема кандидатської дисертації: "Організаційні аспекти удосконалення профілактичних медичних оглядів працівників промислових підприємств на сучасному етапі диспанcерізації", 14.02.03 - соціальна медицина, рік захисту - 1988.

Google Scholar

Борвінко Ельвіра Вікторівна


Доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.


Відповідальна за організацію навчального процесу на курсі післядипломної освіти кафедри.


Член Національної асоціації "Громадське здоров'я".


Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення роботи територіальних поліклінік і медико-санітарних частин», 14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1986.


ORCID ID 0000-0002-6353-3678


Web of Science ResearcherID: AAZ-5718-2021


Google Scholar

Семенова Людмила СергіївнаДоцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент, лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.


Методист предметної комісії "Гігієна та соціальна медицина".


Відповідальна за виховну роботу на кафедрі, профорг кафедри.


Тема кандидатської дисертації: «Медико-соціальні аспекти наслідків вагітностей і пологів у неповнолітніх», 14.02.03 – соціальна медицина, рік захисту – 1996.


ORCID ID:0000-0002-7421-9174


Web of Science ResearcherID:


Google Scholar

Кий-Кокарєва Вікторія Григорівна


Доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, лікар-епідеміолог вищої кваліфікаційної категорії, лікар - спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.


Відповідальна за спільну роботу кафедри з органами і закладами практичної охорони здоров’я, організацію підвищення кваліфікації та атестації співробітників кафедри.


Член Національної асоціації "Громадське здоров'я".


Тема кандидатської дисертації : "Механізми реалізації державної соціальної політики формування здоров'я нації та профілактики інфекційних захворювань серед працездатного населення регіону ", 25.00.02 - механізми державного управління, рік захисту - 2014 .


ORCID ID: 0000-0002-6935-1867


Web of Science ResearcherID: AAY-4006-2021

Google Scholar

Зайцев Вячеслав Володимирович


Викладач кафедри, кандидат медичних наук, лікар з комунальної гігієни вищої кваліфікаційної категорії, лікар-спеціаліст з організації і управління охороною здоров'я.

Відповідальний за впровадження системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2015 на кафедрі .


Член Національної асоціації "Громадське здоров'я".


Тема кандидатської дисертації:"Обґрунтування програми моніторингу питної водопровідної води на підставі гігієнічної оцінки впливу хлорорганічних сполук на здоров'я міського населення промислового регіону.", 14.02.01-гігієна та професійна патологія,рік захисту-2019.


Scopus Author ID:


ORCID ID: 0000-0003-0955-2699


Web of Science ResearcherID: AAZ-5292-2021


Google Scholar

Коробко Михайло Юрійович


Викладач кафедри, магістр з управління охороною здоров'я, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 229 "Громадське здоров'я", лікар вищої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.


Відповідальний за роботу кафедри у системі дистанційного навчання "Moodle" .


Член Національної асоціації "Громадське здоров'я".


Тема запланованої дисертаційної роботи: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі зміцнення стоматологічного громадського здоров’я у дитячого населення». Термін виконання: 2020 - 2024 рр.

Google Scholar

Гриценко Людмила Олександрівна


Викладач кафедри, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 229 "Громадське здоров'я", лікар другої кваліфікаційної категорії з організації та управління охороною здоров'я.

Відповідальна за наукову роботу кафедри.


Член Національної асоціації "Громадське здоров'я".


Тема запланованої дисертаційної роботи: "Медико-соціальне обґрунтування моделі організації первинної медико-санітарної допомоги при амбулаторно чутливих станах". Термін виконання: 2020 - 2024 рр.


Scopus Author ID: 57222968063


ORCID.ORG/0000-0003-2088-538X


Web of Science ResearcherID: AAY-9942-2021


Google Scholar

Колесник Валентина Іванівна


Викладач кафедри, лікар-спеціаліст з організації та управління охороною здоров'я.


Відповідальна за охорону праці, протипожежну безпеку та організацію цивільного захисту співробітників і осіб, що навчаються на кафедрі.


Член Національної асоціації "Громадське здоров'я" .

Google Scholar

Карімова Маліка Мухідінівна


Викладач кафедри (дисципліни за спеціальностями "Фармація", "Клінічна фармація"), кандидат фармацевтичних наук, клінічний провізор другої кваліфікаційної категорії.


Тема кандидатської дисертації: "Фармакоекономічні підходи оцінки якості життя дітей хворих на гастрит та дуоденіт", 15.00.01 - технологія ліків,організація фармацевтичної справи та судова фармація, рік захисту - 2021


ORCID:0000-0001-5961-403X

Google Scholar

Хмелюк Тетяна Вiкторiвна

Викладач кафедри (дисципліни за спеціальностями "Фармація", "Клінічна фармація"), клінічний провізор.

Заславський Даніель Дмитрович

Викладач кафедри (дисципліни за спеціальностями "Фармація", "Клінічна фармація"), клінічний провізор. Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 229 "Громадське здоров'я".
Сімон Кирило Ігорович

Викладач кафедри.

Відповідальний за студентське наукове товариство кафедри, організацію олімпіади на кафедрі, підготовку студентів до Всеукраїнських олімпіад.

ORCID ID: 0000-0003-4155-5873

Web of Science ResearcherID: ABA-1696-2021

Google Scholar


Семенов Віктор Вікторович

Викладач кафедри за внутрішнім сумісництвом (основне місце роботи - кафедра внутрішньої медицини 2 і фтизіатрії), доктор філософії.

Тема дисертації: "Кардіоваскулярний ризик, добовий профіль артеріального тиску та рівень альдостерону у хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензію", галузь знань - 22"Охорона здоров'я", спеціальність - 222 "Медицина", рік захисту - 2021.


Scopus Author ID: 57201524281

ORCID ID: 0000-0003-3363-0159

Web of Science ResearcherID: AAA-9885-2020

Google Scholar

Бродська Еліна Вікторівна


Аспірантка кафедри, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 229 "Громадське здоров'я", лікар першої категорії з організації та

управління охороною здоров'я.


Тема запланованої дисертаційної роботи: «Медико-соціальне обґрунтування профілактичних заходів та економічних аспектів лікування остеопорозу у жінок».

Термін виконання: 2020 - 2024 рр.

Google Scholar

Табунець Ірина Анатоліївна

Лаборант

Снєжко Олеся Вікторівна

Лаборант

Маляренко Марія Дмитрівна

Лаборант

Твердохлебова Ганна Ярославівна

Лаборант