Підготовка науково-педагогічних кадрів

Гриценко Людмила Олександрівна, аспірант очно-вечірньої форми навчання (без відриву від виробництва) кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я».

Тема роботи: « Медико-соціальне обґрунтування моделі організації первинної медико-санітарної допомоги при амбулаторно чутливих станах». Термін виконання: 20.11.2020р. - 14.09.2024р.

Коробко Михайло Юрійович, аспірант очно-вечірньої форми навчання (без відриву від виробництва) кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я».

Тема роботи: «Медико-соціальне обґрунтування моделі зміцнення стоматологічного громадського здоров’я у дитячого населення». Термін виконання: 20.11.2020р. - 14.09.2024р.

Бродська Еліна Вікторівна, аспірант очної форми навчання кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я».

Тема роботи: : «Медико-соціальне обґрунтування профілактичних заходів та економічних аспектів лікування остеопорозу у жінок».

Виконання робіт планується в рамках НДР кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я: «Наукове обґрунтування організаційно-методичних основ системи безперервного підвищення якості надання медичної допомоги» № держреєстрації 0119U101403, термін виконання 01.01.2020 р. – 31.12.2023 р.


Інформаційний матеріал для аспірантів усіх напрямків підготовки.

Біостатистика для доктора філософії — Дистанційний курс для аспірантів 1 року навчання

Інформаційний матеріал зі статистичної обробки даних