Модуль «Наукові основи управління системою охорони здоров’я»