Відбувся тренінг «Мова грантових заявок і тендерів: як зрозуміти донора?»

Дата публикации: 28.09.2018 16:07:17

10 вересня відбувся тренінг «Мова грантових заявок і тендерів: як зрозуміти донора?», організований European Union in Ukraine.

У тренінгу прийняла участь викладач кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я

Машейко Альона Миколаївна.

Тренер - Денис Ткачов, експерт з розробки та подання грантових заявок, експерт ініціативи Представництва ЄС Team Europe (Харків).

Тренінг є частиною серії інформаційно-просвітницьких заходів, які організовує Представництво ЄС в Україні.

Термінологія

Проекткомплекс заходів, що здійснюється для досягнення чітко визначених цілей упродовж відповідного часу за допомогою фінансових ресурсів.

Грантова (проектна) заявка – фінальна частина розробки проекту, словесний опис того, що ви збираєтесь здійснити (найчастіше у заздалегідь запланованій донором формі), письмовий вираз змісту проекту.

Грант – цільова дотація, безповоротна фінансова допомога для реалізації конкретного проекту.

Реципієнт проекту – фізична або юридична особа, яка безпосередньо одержує від донора матеріальну, фінансову, організаційну або іншу благодійну допомогу відповідно до затвердженого проекту.

Бенефіціар – фізична/юридична особа або соціальна група, яка отримує певні вигоди, що виникають у результаті реалізації проекту (наприклад, студенти).

Міжнародна технічна допомога - це ресурси та послуги, які відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України (термін прийнятий постановою КМУ від 15.02.2002 №153).

Де шукати інформацію про донорів та чинні грантові конкурси?

1. Інформаційні ресурси ЄС;

2. Інтернет-сайти донорів (Державний фонд регіонального розвитку, USAID, GIZ, DAAD, Erasmus+, фонд компанії Bayer, міжнародний фонд «Відродження», Горизонт 2020, Fulbright, тощо);

3. Портал «Громадський простір» (prostir.ua)

4. Ресурсний центр «Гурт» (gurt.org.ua)

5. Facebook-спільнота Grant Management (https://www.facebook.com/groups/grant.management/)

За якими критеріями донори оцінюють заявки?

· Відповідність структури проекту аплікаційній формі конкурсу

· Співвідношення проблеми та ідеї проекту – чи реально запропонованим чином вирішити проблему

· Спроможність організації реалізувати проект – досвід проектної діяльності у організації, досвід керівника та бухгалтеру проекту, рекомендації сторонніх осіб

· Якість підготовки проектної заявки (змістовність, лаконічність)

· Результати проекту (ККД)

· Сталість результату – що може залишитись після реалізації проекту

Послідовність написання проектної заявки

1. Опис проблеми – стисло характеризує ситуацію, що потребує змін; окреслює коло тих/того, кого/чого воно стосується; дає кількісну інформацію з посиланнями на ЗМІ.

2. Мета проекту – описує призначення проекту, безпосередньо її кінцевий результат. Мета складається з двох частин. У першій частині говоримо про те, що ми хочемо досягти. У другій частині – яким шляхом це можна досягти.

Приклад: «Сприяння покращенню знань (потенційна результативність) батьків дітей з інвалідністю міста N (цільова група) для формування їх активної життєвої позиції (проблема) шляхом проведення інформаційно-просвітницької кампанії (метод вирішення проблеми)».

3. Завдання – набір конкретних кроків, які треба зробити для зміни існуючої ситуації на краще. Завдання не є процесом, це, скоріше, - кінцевий результат. Завдання виражається з використанням дієслова в інфінітиві: збільшити, прискорити, завершити, організувати, підготувати тощо.

Приклад: «Провести 5 тренінгів з надання першої долікарської допомоги для 100 провізорів, що працюють в комунальних аптеках міста N, в липні-серпні 2019 року».

4. План реалізації – повинен пояснити, як ви будете виконувати проект для досягнення поставлених задач:

- хто буде відповідати за виконання поставлених завдань?

- що буде зроблено?

- які ресурси будуть задіяні при виконанні поставлених завдань?

- які терміни виконання завдань?

5. Очікувані результати – розподіляються на безпосередні (короткострокові) результати (outputs), наслідки (outcomes), довгостроковий ефект-вплив (impact).

Приклад: «Проведено 5 тренінгів з надання першої долікарської допомоги для 100 провізорів, що працюють в комунальних аптеках міста N (липень-серпень 2019 року)».

6. Бюджет – має містити вивірену/реалістичну фінансову інформацію.

Включає:

- прямі витрати на організацію та проведення заходів (оплата праці тренерів, оренда приміщення, харчування учасників, роздаткові матеріали);

- адміністративні витрати (оплата праці персоналу проекту, оренда офісу, комунальні послуги);

- відрядження (проїзд, готель, добові);

- придбання матеріальних цінностей (техніка та обладнання, друковані матеріали);

7. Резюме проекту.

Викладач кафедри соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я Машейко Альона Миколаївна,

orgfarm@dma.dp.ua