Біостатистика

Здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» мають можливість скористатися курсом навчання для інформаційної підтримки, коммунікації з викладачем та/або дистанційного навчання на освітньому порталі Moodle.